Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

– de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam:

– op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC;

– de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23;

– de Algemene Opslagvoorwaarden, opgesteld door de Stichting Vervoer Adres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam en Rotterdam,

– de Physical Distribution voorwaarden, opgesteld door de Stichting Vervoer Adres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,

– de Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000;

– aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenr. 69.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.